English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Mossety-Leszczak

Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe jako matryce kompozytów i nanokompozytów

Polimery 2012, nr 3, 183


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.183

Streszczenie

Nieusieciowane i usieciowane polimery ciekłokrystaliczne wyróżniają się zwiększoną odpornością na złamanie i zerwanie oraz dużym modułem sprężystości, zwłaszcza w kierunku orientacji mezogenów, bardzo dobrymi właściwościami barierowymi, małym współczynnikiem rozszerzalności termicznej oraz specyficznymi właściwościami optycznymi, elektrycznymi i termicznymi. Mogą także być wykorzystywane jako matryce kompozytów do zastosowań w szczególnie wymagających technologiach, w przemyśle elektronicznym i lotniczym. Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący syntezy i wybranych właściwości kompozytów i nanokompozytów otrzymanych z ciekłokrystalicznych żywic epoksydowych i różnych napełniaczy.


Słowa kluczowe: ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe, anizotropowe sieci polimerowe, kompozyty, nanokompozyty


e-mail: mossety@prz.edu.pl

B. Mossety-Leszczak (114.9 KB)
Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe jako matryce kompozytów i nanokompozytów