English version
Drukuj

2007

WYSTAWY KRAJOWE
Złoty medal oraz dyplom dla zespołu: mgr inż. Lidia Lewicka, mgr inż. Anna Kulig-Adamiak, prof. dr hab. Jacek Cybulski, mgr inż. Anna Wiśniewska, mgr Jarosław Kamiński za "Borim - lotny topnik do lutowania palnikiem acetylenowo-tlenowym". IWIS (International Warsaw Invention Show) 2007, Warszawa.

Złoty medal oraz dyplom dla zespołu: dr inż. Krzysztof Bajdor, dr Maria Zielecka za "Nanoproszki krzemionkowe i tytanokrzemionkowe o strategicznie zaprojektowanej strukturze do zastosowań przemysłowych", IWIS (International Warsaw Invention Show) 2007, Warszawa.

Złoty medal oraz dyplom dla zespołu: prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, dr inż. Antoni R. Migdał, dr inż. Osazuwa Y. Osawaru, mgr inż. Ewa Śmigiera za "Sposób przerobu frakcji glicerynowej z procesu transestryfikacji kwasów tłuszczowych", IWIS (International Warsaw Invention Show) 2007, Warszawa.Wyróżnienie Zespołu pracowników Instytutu w XI edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości

Konkurs "Polski Produkt Przyszłości", objęty honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, jest organizowany corocznie, począwszy od 1997 roku. Od 2002 roku organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych technik i technologii, które mają szansę zaistnieć na polskim rynku.Do Konkursu, który jest prowadzony w dwóch kategoriach: "wyrób przyszłości" i "technologia przyszłości", mogą przystępować osoby fizyczne i prawne krajów Unii Europejskiej. W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda i wyróżnienia. Przy ocenie wniosków konkursowych przez niezależnych ekspertów szczególna uwaga zwracana jest na takie elementy, jak konkurencyjność, ekologia i energooszczędność. Projekty oceniane są również pod względem stanu zaawansowania, przygotowania do produkcji, porównywalności parametrów technicznych z odpowiednikami światowymi.


W jedenastoletniej historii Konkursu zgłoszono kilkaset innowacyjnych wyrobów i technologii z różnych obszarów techniki. Kapituła Konkursu nagrodziła dotychczas (w ciągu 11 lat) 22 projekty i przyznała 44 wyróżnienia.
Większość projektów, które zdobyły uznanie Kapituły, odniosła sukces w wymiarze gospodarczym. Produkty finalne powstałe na bazie zgłaszanych wniosków konkursowych, zaistniały na rynku polskim, a niektóre z nich stały się towarem eksportowym.

Uroczystość wręczenia nagród Laureatom XI edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości odbyła się 17 grudnia 2007 r. w Sali Balowej Hotelu Westin w Warszawie. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Wicepremier Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, który odczytał list skierowany do Laureatów Konkursu przez premiera Donalda Tuska, wygłosił okolicznościowe przemówienie, a nastepnie wspólnie z panią Prezes Danutą Jabłońską wręczył laureatom Konkursu statuetki i dyplomy. W tegorocznej edycji konkursu jedno z dwóch wyróżnień w kategorii "technologia przyszłości" otrzymał zespół: dr inż. Regina Jeziórska, prof. dr hab. Jacek Kijeński, doc. dr inż. Zbigniew Wielgosz, Jacek Dzierżawki, Teresa Jaczewska, mgr Agnieszka Szadkowska, mgr Irena Leszczyńska za opracowaną w Instytucie Chemii Przemysłowej "Technologię wytwarzania kompozytów polimerowych z odpadów poliwęglanu, zwłaszcza płyt kompaktowych".

Istotą procesu jest wykorzystanie metod wytłaczania reaktywnego z udziałem modyfikatorów sprzyjających tworzeniu się kompatybilnych struktur heterogenicznych o zwiększonej adhezji na granicy faz. W wyniku reakcji chemicznych, które zachodzą w procesie przetwórstwa w wytłaczarce dwuślimakowej współbieżnej pomiędzy grupami funkcyjnymi poliwęglanu i modyfikatora tworzą się trwałe wiązania kowalencyjne, a otrzymany kompozyt wykazuje właściwości tworzywa konstrukcyjnego.

Innowacyjność opracowanej technologii potwierdza ochrona patentowa (P-378227), oraz nagrody przyznane jej autorom na prestiżowych międzynarodowych wystawach wynalazków i innowacji.

W imieniu wyróżnionego zespołu nagrodę z rąk Wicepremiera W. Pawlaka odebrali: dr inż. Regina Jeziórska i dyrektor Instytutu mgr inż. Józef Menes.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że jest to już drugie wyróżnienie tego zespołu w Konkursie Polski Produkt Przyszłości (2003 r.).
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA WYSTAWACH MIĘDZYNARODOWYCHZłoty medal oraz dyplom za "Sposób przetwarzania frakcji glicerynowej z procesu transestryfikacji kwasów tłuszczowych", autorzy: prof. dr hab. inż. J. Kijeński, dr inż. A. Migdał, dr inż. O. Osawaru, mgr inż. E. Śmigiera;
Złoty medal oraz dyplom za "Nanoproszki ceramiczne o zaprojektowanej strukturze do zastosowań przemysłowych", autorzy: dr inż. K. Bajdor, dr M. Zielecka. ARCHIMED 2007, Moskwa, Rosja