English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Formela, M. Cysewska

Efektywność procesów termomechanicznej regeneracji miału gumowego, prowadzonych w przeciwbieżnej lub współbieżnej wytłaczarce dwuślimakowej (j. ang.)

Polimery 2014, nr 3, 231


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.231

Streszczenie

Badano proces termomechanicznej regeneracji ciągłej miału gumowego, prowadzony przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej. Scharakteryzowano wpływ kierunku obrotów ślimaków (przeciwbieżny/współbieżny), konstrukcji współbieżnego układu uplastyczniającego oraz prędkości obrotowej ślimaków na przebieg procesu regeneracji, zawartość frakcji zolowej, stopień regeneracji uzyskanych produktów. Określono wpływ wtórnej wulkanizacji otrzymanych regeneratów na przebieg krzywych wulkametrycznych oraz właściwości mechaniczne rewulkanizatów oraz mieszanin otrzymanego regeneratu gumowego z kauczukiem butadienowo-styrenowym. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zastosowanie przeciwbieżnego układu uplastyczniającego (ślimak A), zawierającego głównie elementy transportowe o różnym skoku, wydłuża czas oddziaływania temperatury cylindra na miał gumowy. Wykorzystanie do regeneracji termomechanicznej współbieżnego układu uplastyczniającego, zawierającego elementy rozcierające oraz elementy transportowe o stałym skoku, znacznie skraca czas przebywania miału gumowego w cylindrze wytłaczarki. W przypadku współbieżnego układu uplastyczniającego na miał gumowy, oprócz temperatury cylindra, oddziaływają również siły ścinające, w wyniku których energia mechaniczna jest zamieniana w energię cieplną. Badania mieszanin kauczuku butadienowo-styrenowego z miałem gumowym oraz regeneratem gumowym (SBR-GTR/dGTR) potwierdziły korzystny wpływ procesu regeneracji na właściwości otrzymanych produktów.


Słowa kluczowe: recykling materiałowy, odpady gumowe, regeneracja, wytłaczarka dwuślimakowa, konfiguracja ślimaków

e-mail: kformela.ktp@gmail.com

K. Formela, M. Cysewska (372.8 KB)
Efektywność procesów termomechanicznej regeneracji miału gumowego, prowadzonych w przeciwbieżnej lub współbieżnej wytłaczarce dwuślimakowej (j. ang.)