English version
28 II 2017 - termin składania sprawozdań o SZWO i FCG
Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu przypomina, że sprawozdania do Bazy Danych Sprawozdań (oSZWO i FCG) za 2016 r. powinny być przekazane on-line do 28lutego 2017 r.

>>>

Szkolenia REACH i CLP

Centrum REACH i CLP organizuje w lutym i marcu WARSZTATY i SZKOLENIA dla producentów i importerów z zakresu klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP, sporządzania kart charakterystyki. Serdecznie zapraszamy!

>>>

Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej IChP
21 grudnia 2016 r. w sali Starej Biblioteki Instytutu odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej IChP, które zainaugurowało rok Jubileuszu 100-lecia Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego...

>>>

HR Excellence in Research

Decyzją Komisji Europejskiej z 16 XII 2016 r. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego uzyskał prawo do posługiwania się logo Human Resources Excellence in Research...

>>>

Wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości
W XIX edycji Konkursu Polskiego Produktu Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projekt zgłoszony przez Instytut Chemii Przemysłowej otrzymał wyróżnienie w kategorii "produkt przyszłości jednostki naukowej"...

>>>

Instytut Chemii Przemysłowej Liderem Innowacji ® 2016
Instytut Chemii Przemysłowej otrzymał tytuł LIDERA INNOWACJI ® 2016 w ramach XIV Edycji Krajowego Konkursu pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów...

>>>W trosce o środowisko

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie – instytut badawczy o 100-letniej tradycji – spadkobierca Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego, do dziś pozostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej.

>>>

OFERTA

Gotowe technologie. Usługi analityczne i ekspertyzy. Produkcja doświadczalna. Produkcja małotonażowa. Karty charakterystyki. Bezpieczeństwo procesowe. Doradztwo ADR. Oferty współpracy...

>>>

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

Opracowywanie nowych technologii chemicznych i modernizacja procesów już wdrożonych, m.in. z zakresu technologii organicznej, chemii gospodarczej, elektrochemii, przetwórstwa polimerów...

>>>

PROJEKTY BADAWCZE

Projekty strukturalne, programy ramowe UE; projekty badawcze zamawiane, projekty badawcze własne, programy badań stosowanych, projekty celowe...

>>>

POLIMERY czasopismo

Czasopismo naukowo-techniczne (IF 0,718) o zasięgu międzynarodowym poświęcone chemii, technologii i przetwórstwu polimerów...

>>>

>>>