English version
Instytut partnerem Kongresu ETCC2020
European Technical Coatings Congress ETCC2020 po raz pierwszy od 70 lat odbędzie się w Polsce. Organizatorzy – FATIPEC oraz SITPChem – zapraszają w dniach 2-4 września 2020 r. do Krakowa. Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej jest partnerem wydarzenia...

>>>

Nowe szkolenia Centrum ds. REACH i CLP
Centrum ds. REACH i CLP zaprasza na kolejne szkolenia w październiku 2019 przeznaczone dla kadry zarządzającej, przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych, laboratoriów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów substancji i mieszanin chemicznych...

>>>

Zmiana nazwy Instytutu
Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego obowiązująca obecnie nazwa Instytutu brzmi: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego...

>>>

Sukces prac nad nową technologią
PKN ORLEN we współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej z sukcesem przeprowadził pełnoskalową próbę procesu jednoczesnego przerobu (współuwodornienia) frakcji ropy z olejami roślinnymi...

>>>

Oferta sprzedaży WYNALAZKÓW
Instytut Chemii Przemysłowej zaprasza przedsiębiorców poszukujących innowacyjnych rozwiązań (wynalazków) do zapoznania się z ofertą SPRZEDAŻY PRAW WŁASNOŚCI z patentów będących własnością Instytutu...

>>>W trosce o środowisko
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie – instytut badawczy o ponad 100-letniej tradycji – spadkobierca Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego, do dziś pozostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej. Od 1 kwietnia 2019 r. Instytut Chemii Przemysłowej jako jeden z 38 podmiotów wchodzi w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.

>>>

OFERTA

Gotowe technologie. Usługi analityczne i ekspertyzy. Produkcja doświadczalna. Produkcja małotonażowa. Karty charakterystyki. Bezpieczeństwo procesowe. Doradztwo ADR. Oferty współpracy...

>>>

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

Nowe technologie chemiczne i modernizacja procesów, m.in. z zakresu technologii organicznej, chemii gospodarczej, elektrochemii, przetwórstwa polimerów...

>>>

PROJEKTY BADAWCZE

Projekty strukturalne, programy ramowe UE; projekty badawcze zamawiane, projekty badawcze własne, programy badań stosowanych, projekty celowe...

>>>

POLIMERY czasopismo

Czasopismo naukowo-techniczne (IF 1,121) o zasięgu międzynarodowym poświęcone chemii, technologii i przetwórstwu polimerów...

>>>

>>>