English version
Instytut Chemii Przemysłowej Liderem Innowacji ® 2016
Instytut Chemii Przemysłowej otrzymał tytuł LIDERA INNOWACJI ® 2016 w ramach XIV Edycji Krajowego Konkursu pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów...

>>>

Konferencja MoDeSt 2016 w Krakowie

W dniach 4-8 września 2016 r. w hotelu Qubus w Krakowie odbędzie się 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Modification, Degradation and Stabilization of Polymers” MoDeSt 2016...

>>>

INVENT ARENA 2016

W dniach 16 – 17 czerwca Instytut Chemii Przemysłowej uczestniczył w prezentacji wynalazków na Międzynarodowej Wystawie Innowacji Technicznych, Patentów i Wynalazków INVENT ARENA 2016 w Trzińcu (Czechy)...

>>>

Złoty medal dla Instytutu na INTARG 2016
W dniach 14–15 czerwca 2016 r. w Katowicach podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016 Instytut Chemii Przemysłowej zaprezentował wynalazek...

>>>

Brązowe medale na ITEX 2016
W dniach 12-14 maja 2016 r. Instytut Chemii Przemysłowej zaprezentował trzy wynalazki na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Innowacji i Technologii ITEX w Kuala Lumpur w Malezji, które zostały nagrodzone brązowymi medalami.

>>>

Medale na 44. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie
W dniach 13-17 kwietnia 2016 r. odbyła się w Genewie 44. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków (Salon International des Inventions). Instytut Chemii Przemysłowej zaprezentował trzy wynalazki, które zostały nagrodzone medalami...

>>>W trosce o środowisko
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie – instytut badawczy o 100-letniej tradycji – spadkobierca Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego, do dziś pozostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej...

>>>

OFERTA

Gotowe technologie. Usługi analityczne i ekspertyzy. Produkcja doświadczalna. Produkcja małotonażowa. Karty charakterystyki. Bezpieczeństwo procesowe. Doradztwo ADR. Oferty współpracy...

>>>

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

Opracowywanie nowych technologii chemicznych i modernizacja procesów już wdrożonych, m.in. z zakresu technologii organicznej, chemii gospodarczej, elektrochemii, przetwórstwa polimerów...

>>>

PROJEKTY BADAWCZE

Projekty strukturalne, programy ramowe UE; projekty badawcze zamawiane, projekty badawcze własne, programy badań stosowanych, projekty celowe...

>>>

POLIMERY czasopismo

Czasopismo naukowo-techniczne (IF 0,718) o zasięgu międzynarodowym poświęcone chemii, technologii i przetwórstwu polimerów...

>>>

>>>