English version
Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla IChP
Podczas XXII Giełdy Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2014 roku, która odbyła się w dniach 17-18 lutego 2015 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie...

>>>

II Spotkanie Grupy Kosmetycznej
10 II 2015 r. w Instytucie Chemii Przemysłowej odbyło się II spotkanie przedstawicieli branży kosmetycznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele biznesu kosmetycznego, producentów surowców, instytutów naukowych, szkół branżowych oraz instytucji otoczenia...

>>>

Europejski Certyfikat Jakości Zarządzania dla Mazowieckiego Klastra Chemicznego
Mazowiecki Klaster Chemiczny, którego członkiem-założycielem jest m.in. Instytut Chemii Przemysłowej, otrzymał międzynarodowy certyfikat „European Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate...

>>>

Laur Innowacyjności dla Instytutu
W konkurskie na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2014” Instytut zdobył Srebrny Laur w kategorii „Ekologia, geodezja i gospodarka wodna” za projekt „Membranowa technologia oczyszczania ścieków z przerobu benzolu koksowniczego”...

>>>

Brussels INNOVA 2014
W dniach 13–16 listopada 2014 roku odbyła się w Brukseli 63. edycja Brussels INNOVA 2014. Instytut Chemii Przemysłowej zaprezentował trzy wynalazki, które zostały nagrodzone medalami i nagrodami specjalnymi.

>>>W trosce o środowisko
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie – instytut badawczy o 90-letniej już tradycji. Założony we Lwowie w 1922 r., do dziś pozostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej. Od 1926 r. siedziba Instytutu mieści się w Warszawie, przy ul. Rydygiera 8. Dorobek powojenny Instytutu obejmuje ponad 2000 patentów, setki oryginalnych opracowań technologicznych i aparaturowych zastosowanych na skalę przemysłową w kraju i za granicą.

>>>

OFERTA

Gotowe technologie. Usługi analityczne i ekspertyzy. Produkcja doświadczalna. Produkcja małotonażowa. Karty charakterystyki. Bezpieczeństwo procesowe. Doradztwo ADR. Oferty współpracy...

>>>

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

Opracowywanie nowych technologii chemicznych i modernizacja procesów już wdrożonych, m.in. z zakresu technologii organicznej, chemii gospodarczej, elektrochemii, przetwórstwa polimerów...

>>>

PROJEKTY BADAWCZE

Projekty strukturalne, programy ramowe UE; projekty badawcze zamawiane, projekty badawcze własne, programy badań stosowanych, projekty celowe...

>>>

POLIMERY czasopismo

Czasopismo naukowo-techniczne (IF 0,617) o zasięgu międzynarodowym poświęcone chemii, technologii i przetwórstwu polimerów...

>>>

>>>