English version
Profilaktyka i wiedza. Rzetelnie o koronawirusie
Dr inż. Jolanta Janiszewska była gościem audycji Radia dla Ciebie poświęconej profilaktyce i zasadom postępowania w okresie epidemii wirusa COVID-19...

>>>

Łukasiewicz – nowy brand naszego Instytutu
Od 1 kwietnia 2019 r. Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej z 35 innymi, zlokalizowanymi w całej Polsce, tworzy trzecią co do wielkości organizację R&D w Europie...

>>>

Badacze Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego laureatami nagród PKN ORLEN S.A.
Podczas uroczystej Gali 20 grudnia 2019 r. wręczono nagrody w pierwszej edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz PKN ORLEN S.A. przez pracowników jednostek naukowych...

>>>

Sukces prac nad nową technologią
PKN ORLEN we współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej z sukcesem przeprowadził pełnoskalową próbę procesu jednoczesnego przerobu (współuwodornienia) frakcji ropy z olejami roślinnymi...

>>>

Oferta sprzedaży WYNALAZKÓW
ŁUKASIEWICZ - Instytut Chemii Przemysłowej zaprasza przedsiębiorców poszukujących innowacyjnych rozwiązań (wynalazków) do zapoznania się z ofertą SPRZEDAŻY PRAW WŁASNOŚCI z patentów będących własnością Instytutu...

>>>W trosce o środowisko

1 czerwca 2020 r. należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Farmaceutyczny (Łukasiewicz – IF) oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (Łukasiewicz – IBA) zostały włączone do Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego (Łukasiewicz – ICHP).

Połączenie Instytutów wzmocni kompetencje farmaceutyczno-chemiczne Łukasiewicza i realizację interdyscyplinarnych projektów rozwojowych, strategicznych dla polskiej gospodarki. To już czwarta – i do tej pory największa – konsolidacja przeprowadzona w ramach trwających od ponad roku prac optymalizacyjnych, ukierunkowanych na wzbogacenie oferty badawczej dla polskiego biznesu....

>>>

OFERTA

Gotowe technologie. Usługi analityczne i ekspertyzy. Produkcja doświadczalna. Produkcja małotonażowa. Karty charakterystyki. Bezpieczeństwo procesowe. Doradztwo ADR. Oferty współpracy...

>>>

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

Nowe technologie chemiczne i modernizacja procesów, m.in. z zakresu technologii organicznej, chemii gospodarczej, elektrochemii, przetwórstwa polimerów...

>>>

PROJEKTY BADAWCZE

Projekty strukturalne, programy ramowe UE; projekty badawcze zamawiane, projekty badawcze własne, programy badań stosowanych, projekty celowe...

>>>

POLIMERY czasopismo

Czasopismo naukowo-techniczne (IF 1,121) o zasięgu międzynarodowym poświęcone chemii, technologii i przetwórstwu polimerów...

>>>

>>>