English version
Podpisanie listu intencyjnego z Grupą Azoty
W drugim dniu I Kongresu "Polska Chemia 2014" został podpisany list intencyjny będący deklaracją współdziałania Grupy Azoty SA z instytutami badawczymi branży chemicznej...

>>>

XVIII Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym
W dniach 21-23 maja br. odbyła się w Krynicy XVIII Konferencja „Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Oddział Tarnów oraz Grupę Azoty S.A.

>>>

Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i RGIB
20 maja 2014 r. odbyło się uroczyste wręczenie medali i dyplomów dla wyróżnionych prac na XVII Moskiewskim Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES - 2014.

>>>

Złota Genewa 2014
Podczas 42. Wystawy Wynalazków w Genewie, która odbyła się w dniach 2-6 kwietnia 2014 roku, Instytut Chemii Przemysłowej zaprezentował trzy tematy, które zostały nagrodzone złotymi medalami.

>>>

Otwarcie Centrum Konferencyjnego im. prof. Jana Czochralskiego
27 marca 2014 r. w Instytucie Chemii Przemysłowej odbyła się uroczystość nadania nowo otwartej Sali Centrum Konferencyjnego Instytutu imienia prof. Jana Czochralskiego.

>>>W trosce o środowisko
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie – instytut badawczy o 90-letniej już tradycji. Założony we Lwowie w 1922 r., do dziś pozostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej. Od 1926 r. siedziba Instytutu mieści się w Warszawie, przy ul. Rydygiera 8. Dorobek powojenny Instytutu obejmuje ponad 2000 patentów, setki oryginalnych opracowań technologicznych i aparaturowych zastosowanych na skalę przemysłową w kraju i za granicą.

>>>

OFERTA

Gotowe technologie. Usługi analityczne i ekspertyzy. Karty charakterystyki. Oferta współpracy w zakresie...

>>>

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

Opracowywanie nowych technologii chemicznych i modernizacja procesów już wdrożonych...

>>>

PROJEKTY BADAWCZE

Projekty strukturalne, ramowe UE; projekty badawcze zamawiane, projekty celowe.

>>>

POLIMERY czasopismo

Czasopismo naukowo-techniczne (IF 0,470) poświęcone chemii, technologii i przetwórstwu polimerów

>>>

>>>