English version
Wynalazczynie z IChP na KIWIE 2015
Podczas odbywającej się w Seulu wystawy prezentującej osiągnięcia kobiet wynalazczyń z całego świata KIWIE 2015, która odbyła się w dniach 15-18 maja 2015 r., Instytut Chemii Przemysłowej zaprezentował dwa wynalazki opracowane przez nasze badaczki.

>>>

Seminarium Ponadregionalnego Centrum POLINTEGRA
27 kwietnia 2015 r. w IChP odbyło się seminarium naukowo-przemysłowe Ponadregionalnego Centrum POLINTEGRA i Grupy Azoty S.A. pod nazwą „Perspektywy udziału przedsiębiorstw w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój i Horyzont 2020”...

>>>

Złota i srebrna Genewa 2015
W dniach 15-19 kwietnia 2015 r. odbyła się w Genewie 43. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków. Instytut zaprezentował w tym roku cztery wynalazki – wszystkie nagrodzone medalami...

>>>

Złoty medal w Moskwie dla naszych wynalazców
W gronie laureatów XVIII Moskiewskiego Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES – 2015” znalazł się Instytut Chemii Przemysłowej...

>>>

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla IChP
Podczas XXII Giełdy Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2014 roku, która odbyła się w dniach 17-18 lutego 2015 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie...

>>>W trosce o środowisko
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie – instytut badawczy o 90-letniej już tradycji. Założony we Lwowie w 1922 r., do dziś pozostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej. Od 1926 r. siedziba Instytutu mieści się w Warszawie, przy ul. Rydygiera 8. Dorobek powojenny Instytutu obejmuje ponad 2000 patentów, setki oryginalnych opracowań technologicznych i aparaturowych zastosowanych na skalę przemysłową w kraju i za granicą.

>>>

OFERTA

Gotowe technologie. Usługi analityczne i ekspertyzy. Produkcja doświadczalna. Produkcja małotonażowa. Karty charakterystyki. Bezpieczeństwo procesowe. Doradztwo ADR. Oferty współpracy...

>>>

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

Opracowywanie nowych technologii chemicznych i modernizacja procesów już wdrożonych, m.in. z zakresu technologii organicznej, chemii gospodarczej, elektrochemii, przetwórstwa polimerów...

>>>

PROJEKTY BADAWCZE

Projekty strukturalne, programy ramowe UE; projekty badawcze zamawiane, projekty badawcze własne, programy badań stosowanych, projekty celowe...

>>>

POLIMERY czasopismo

Czasopismo naukowo-techniczne (IF 0,617) o zasięgu międzynarodowym poświęcone chemii, technologii i przetwórstwu polimerów...

>>>

>>>