English version
Nowe szkolenia Centrum ds. REACH i CLP
Centrum ds. REACH i CLP zaprasza na kolejne szkolenia w październiku 2019 przeznaczone dla kadry zarządzającej, przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych, laboratoriów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów substancji i mieszanin chemicznych...

>>>

Zmiana nazwy Instytutu
Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego obowiązująca obecnie nazwa Instytutu brzmi: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego...

>>>

Współpraca trzech instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz
5 kwietnia 2019 r. w Instytucie Farmaceutycznym w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytutu Biotechnologiii Antybiotyków (IBA), Instytutu Chemii Przemysłowej (IChP) oraz Instytutu Farmaceutycznego (IF). Celem spotkania było omówienie zasad i obszarów wzajemnej współpracy...

>>>

Instytut w Sieci Badawczej Łukasiewicz
1 kwietnia 2019 roku ruszył Łukasiewicz – trzecia największa sieć badawcza w Europie. Instytut Chemii Przemysłowej jako jeden z 38 podmiotów wchodzi w skład sieci badawczej Łukasiewicz.

>>>

Sukces prac nad nową technologią
PKN ORLEN we współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej z sukcesem przeprowadził pełnoskalową próbę procesu jednoczesnego przerobu (współuwodornienia) frakcji ropy z olejami roślinnymi...

>>>

Oferta sprzedaży WYNALAZKÓW
Instytut Chemii Przemysłowej zaprasza przedsiębiorców poszukujących innowacyjnych rozwiązań (wynalazków) do zapoznania się z ofertą SPRZEDAŻY PRAW WŁASNOŚCI z patentów będących własnością Instytutu...

>>>W trosce o środowisko
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie – instytut badawczy o ponad 100-letniej tradycji – spadkobierca Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego, do dziś pozostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej. Od 1 kwietnia 2019 r. Instytut Chemii Przemysłowej jako jeden z 38 podmiotów wchodzi w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.

>>>

OFERTA

Gotowe technologie. Usługi analityczne i ekspertyzy. Produkcja doświadczalna. Produkcja małotonażowa. Karty charakterystyki. Bezpieczeństwo procesowe. Doradztwo ADR. Oferty współpracy...

>>>

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

Nowe technologie chemiczne i modernizacja procesów, m.in. z zakresu technologii organicznej, chemii gospodarczej, elektrochemii, przetwórstwa polimerów...

>>>

PROJEKTY BADAWCZE

Projekty strukturalne, programy ramowe UE; projekty badawcze zamawiane, projekty badawcze własne, programy badań stosowanych, projekty celowe...

>>>

POLIMERY czasopismo

Czasopismo naukowo-techniczne (IF 1,121) o zasięgu międzynarodowym poświęcone chemii, technologii i przetwórstwu polimerów...

>>>

>>>