English version
Diana Mikiewicz doktorem nauk biologicznych
Mgr Diana Mikiewicz z Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej (Zakład Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii) uzyskała tytuł doktora nauk biologicznych. Serdecznie gratulujemy!

>>>

Maciej Studziński doktorem nauk inżynieryjno-technicznych
Mgr Maciej Studziński, pracownik Zakładu Technologii i Przetwórstwa Polimerów Łukasiewicz IChP doktorem nauk w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria chemiczna...

>>>

Prace nad polskim lekiem na koronawirusa
Jak przebiegają prace nad opracowaniem skutecznej terapii przeciw koronawirusowi w Polsce? Jak wygląda współpraca między naukowcami z całego świata? Rozmawiamy z dr hab. Małgorzatą Kęsik-Brodacką z Łukasiewicz – IChP...

>>>

Piotr Krzeczyński doktorem nauk medycznych
4 czerwca 2020 r. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Piotra Krzeczyńskiego pt. „Nowe, małocząsteczkowe związki chemiczne hamujące biologiczną aktywność interleukiny 15”.

>>>

Profilaktyka i wiedza. Rzetelnie o koronawirusie
Dr inż. Jolanta Janiszewska była gościem audycji Radia dla Ciebie poświęconej profilaktyce i zasadom postępowania w okresie epidemii wirusa COVID-19...

>>>

Sukces prac nad nową technologią
PKN ORLEN we współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej z sukcesem przeprowadził pełnoskalową próbę procesu jednoczesnego przerobu (współuwodornienia) frakcji ropy z olejami roślinnymi...

>>>

Oferta sprzedaży WYNALAZKÓW
ŁUKASIEWICZ - Instytut Chemii Przemysłowej zaprasza przedsiębiorców poszukujących innowacyjnych rozwiązań (wynalazków) do zapoznania się z ofertą SPRZEDAŻY PRAW WŁASNOŚCI z patentów będących własnością Instytutu...

>>>W trosce o środowisko

IChP1 czerwca 2020 r. należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Farmaceutyczny (Łukasiewicz – IF) oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (Łukasiewicz – IBA) zostały włączone do Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego (Łukasiewicz – IChP).

Połączenie Instytutów wzmocni kompetencje farmaceutyczno-chemiczne Łukasiewicza i realizację interdyscyplinarnych projektów rozwojowych, strategicznych dla polskiej gospodarki. To już czwarta – i do tej pory największa – konsolidacja przeprowadzona w ramach trwających od ponad roku prac optymalizacyjnych, ukierunkowanych na wzbogacenie oferty badawczej dla polskiego biznesu....

>>>

OFERTA

Gotowe technologie. Usługi analityczne i ekspertyzy. Produkcja doświadczalna. Produkcja małotonażowa. Karty charakterystyki. Bezpieczeństwo procesowe. Doradztwo ADR. Oferty współpracy...

>>>

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

Nowe technologie chemiczne i modernizacja procesów, m.in. z zakresu technologii organicznej, biotechnologii, chemii gospodarczej, elektrochemii, przetwórstwa polimerów...

>>>

PROJEKTY BADAWCZE

Projekty strukturalne, programy ramowe UE; projekty badawcze zamawiane, projekty badawcze własne, programy badań stosowanych, projekty celowe...

>>>

POLIMERY czasopismo

Czasopismo naukowo-techniczne (IF 1,097) o zasięgu międzynarodowym poświęcone chemii, technologii i przetwórstwu polimerów...

>>>

>>>