English version
Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej

Informujemy, że informacje dotyczace Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej znajdą Państwo w zakładce Aktualności na podstronie Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK)...

>>>

Brussels INNOVA 2015

W dniach 19-21 listopada 2015 r. Instytut Chemii Przemysłowej wziął udział w 64. edycji Targów Wynalazczości Brussels INNOVA 2015 w Brukseli. Trzy wynalazki zaprezentowane przez Instytut zostały nagrodzone medalami...

>>>

iENA 2015
W dniach 29 października – 1 listopada 2015 r. w Norymberdze (Niemcy) odbyła się 67. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków iENA 2015 – Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty. Instytut Chemii Przemysłowej zaprezentował trzy wynalazki.

>>>

Platynowo-złoty IWIS 2015
W dniach 12-14 października 2015 r. w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbyła się 9. edycja Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2015. Instytut Chemii Przemysłowej zaprezentował trzy wynalazki.

>>>W trosce o środowisko
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie – instytut badawczy o 90-letniej już tradycji. Założony we Lwowie w 1922 r., do dziś pozostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej. Od 1926 r. siedziba Instytutu mieści się w Warszawie, przy ul. Rydygiera 8. Dorobek powojenny Instytutu obejmuje ponad 2000 patentów, setki oryginalnych opracowań technologicznych i aparaturowych zastosowanych na skalę przemysłową w kraju i za granicą.

>>>

OFERTA

Gotowe technologie. Usługi analityczne i ekspertyzy. Produkcja doświadczalna. Produkcja małotonażowa. Karty charakterystyki. Bezpieczeństwo procesowe. Doradztwo ADR. Oferty współpracy...

>>>

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

Opracowywanie nowych technologii chemicznych i modernizacja procesów już wdrożonych, m.in. z zakresu technologii organicznej, chemii gospodarczej, elektrochemii, przetwórstwa polimerów...

>>>

PROJEKTY BADAWCZE

Projekty strukturalne, programy ramowe UE; projekty badawcze zamawiane, projekty badawcze własne, programy badań stosowanych, projekty celowe...

>>>

POLIMERY czasopismo

Czasopismo naukowo-techniczne (IF 0,633) o zasięgu międzynarodowym poświęcone chemii, technologii i przetwórstwu polimerów...

>>>

>>>