English version
Złoty medal na Moskiewskim Salonie Wynalazków
Podczas odbywającego się w dniach 1-4 kwietnia 2014 r. XVII Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES – 2014 Instytut Chemii Przemysłowej otrzymał złoty medal...

>>>

Złota Genewa 2014
Podczas 42. Wystawy Wynalazków w Genewie, która odbyła się w dniach 2-6 kwietnia 2014 roku, Instytut Chemii Przemysłowej zaprezentował trzy tematy, które zostały nagrodzone złotymi medalami.

>>>

Otwarcie Centrum Konferencyjnego im. prof. Jana Czochralskiego
27 marca 2014 r. w Instytucie Chemii Przemysłowej odbyła się uroczystość nadania nowo otwartej Sali Centrum Konferencyjnego Instytutu imienia prof. Jana Czochralskiego.

>>>

Nagroda ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla naszych wynalazców
Wśród nagrodzonych na tegorocznej XXI Giełdzie Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości znalazł się zespół Instytutu Chemii Przemysłowej...

>>>

Ku kulturze bezpieczeństwa chemicznego
Instytut Chemii Przemysłowej zaprasza przedsiębiorstwa do uczestnictwa w projekcie "Ku kulturze bezpieczeństwa chemicznego", realizowanym dzięki wsparciu the Prevention and Fight against Crime Programme (UE)...

>>>W trosce o środowisko
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie – instytut badawczy o 90-letniej już tradycji. Założony we Lwowie w 1922 r., do dziś pozostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej. Od 1926 r. siedziba Instytutu mieści się w Warszawie, przy ul. Rydygiera 8. Dorobek powojenny Instytutu obejmuje ponad 2000 patentów, setki oryginalnych opracowań technologicznych i aparaturowych zastosowanych na skalę przemysłową w kraju i za granicą.

>>>

OFERTA

Gotowe technologie. Usługi analityczne i ekspertyzy. Karty charakterystyki. Oferta współpracy w zakresie...

>>>

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

Opracowywanie nowych technologii chemicznych i modernizacja procesów już wdrożonych...

>>>

PROJEKTY BADAWCZE

Projekty strukturalne, ramowe UE; projekty badawcze zamawiane, projekty celowe.

>>>

POLIMERY czasopismo

Czasopismo naukowo-techniczne (IF 0,470) poświęcone chemii, technologii i przetwórstwu polimerów

>>>

>>>