English version
Brussels INNOVA 2016
W dniach 17-20 listopada 2016 r. Instytut Chemii Przemysłowej wziął udział w 65. jubileuszowych Międzynarodowych Targach „BRUSSELS INNOVA 2016”, poświęconych transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego. Zaprezentowane przez IChP wynalazki otrzymały złote medale z wyróżnieniem...

>>>

iENA 2016
W dniach 27-30 października 2016 r. w Norymberdze odbyła się 68. Międzynarodowa Wystawa iENA 2016 – Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty. Instytut Chemii Przemysłowej zaprezentował cztery wynalazki, które zostały nagrodzone medalami.

>>>

Instytut Chemii Przemysłowej Liderem Innowacji ® 2016
Instytut Chemii Przemysłowej otrzymał tytuł LIDERA INNOWACJI ® 2016 w ramach XIV Edycji Krajowego Konkursu pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów...

>>>

Medale na wystawie IWIS 2016
Instytut Chemii Przemysłowej otrzymał cztery medale podczas X Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2016, zorganizowanej w dniach 10–12 października 2016 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej...

>>>W trosce o środowisko
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie – instytut badawczy o 100-letniej tradycji – spadkobierca Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego, do dziś pozostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej...

>>>

OFERTA

Gotowe technologie. Usługi analityczne i ekspertyzy. Produkcja doświadczalna. Produkcja małotonażowa. Karty charakterystyki. Bezpieczeństwo procesowe. Doradztwo ADR. Oferty współpracy...

>>>

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

Opracowywanie nowych technologii chemicznych i modernizacja procesów już wdrożonych, m.in. z zakresu technologii organicznej, chemii gospodarczej, elektrochemii, przetwórstwa polimerów...

>>>

PROJEKTY BADAWCZE

Projekty strukturalne, programy ramowe UE; projekty badawcze zamawiane, projekty badawcze własne, programy badań stosowanych, projekty celowe...

>>>

POLIMERY czasopismo

Czasopismo naukowo-techniczne (IF 0,718) o zasięgu międzynarodowym poświęcone chemii, technologii i przetwórstwu polimerów...

>>>

>>>