English version
Medale na 44. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie
W dniach 13-17 kwietnia 2016 r. odbyła się w Genewie 44. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków (Salon International des Inventions). Instytut Chemii Przemysłowej zaprezentował trzy wynalazki, które zostały nagrodzone medalami...

>>>

Instytut nagrodzony na XXIII Giełdzie Wynalazków
Podczas XXIII Giełdy Polskich Wynalazków Instytut Chemii Przemysłowej został nagrodzony za szczególną aktywność w promocji polskiej nauki oraz wybitne osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej...

>>>

Brussels INNOVA 2015

W dniach 19-21 listopada 2015 r. Instytut Chemii Przemysłowej wziął udział w 64. edycji Targów Wynalazczości Brussels INNOVA 2015 w Brukseli. Trzy wynalazki zaprezentowane przez Instytut zostały nagrodzone medalami...

>>>

iENA 2015
W dniach 29 października – 1 listopada 2015 r. w Norymberdze (Niemcy) odbyła się 67. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków iENA 2015 – Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty. Instytut Chemii Przemysłowej zaprezentował trzy wynalazki.

>>>W trosce o środowisko

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie – instytut badawczy o 100-letniej tradycji – spadkobierca Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego, do dziś pozostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej... WięcejInformacje dotyczące Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń

i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) znajdą Państwo tutaj

Informacje dotyczące Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o SZWO i FGC dostępne są tutaj
kontakt: kontakt@cro.ichp.pl lub kontakt@bds.ichp.pl (tel. +48 22 568 28 45, +48 22 568 21 82)
(patrz też dokument Pytania i odpowiedzi dotyczące Centralnego Rejestru Operatorów)


>>>

OFERTA

Gotowe technologie. Usługi analityczne i ekspertyzy. Produkcja doświadczalna. Produkcja małotonażowa. Karty charakterystyki. Bezpieczeństwo procesowe. Doradztwo ADR. Oferty współpracy...

>>>

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

Opracowywanie nowych technologii chemicznych i modernizacja procesów już wdrożonych, m.in. z zakresu technologii organicznej, chemii gospodarczej, elektrochemii, przetwórstwa polimerów...

>>>

PROJEKTY BADAWCZE

Projekty strukturalne, programy ramowe UE; projekty badawcze zamawiane, projekty badawcze własne, programy badań stosowanych, projekty celowe...

>>>

POLIMERY czasopismo

Czasopismo naukowo-techniczne (IF 0,633) o zasięgu międzynarodowym poświęcone chemii, technologii i przetwórstwu polimerów...

>>>

>>>